STĚHOVÁNÍ

Stěhování po Evropě

U stěhovacích prací do i ze zahraničí, jsou podmínky stejné jako po území ČR pouze u dopravného se provádí zvlášť cenová kalkulace, dle státu do kterého je stěhování prováděno a přes případné tranzitní státy. Orientační cena se pohybuje v závislosti na vývoji cen pohonných hmot a na výši připadných dalších poplatků. (mýtné,parkovné atd). V průměru od 10,- do 18,- CZK/Km.

Při tomto stěhování je nutné sepsat soupis stěhovaných věcí v češtině a jazyce státu odkud/kam se stěhování provádí, případně lze použít angličtinu či němčinu. K tomu je třeba připojit čestné prohlášení, že se jedná o osobní věci.